Tag Archives: curiositat

Glossari venecià: Nizioleto

El rètol dels carrers venecians es diu nizioleto (/ nisio’eto /), que vol dir petit llençol.

La seva particularitat és que no és un cartell, sinó un veritable fresc: els noms dels carrers, campi e campielli estan pintats directament sobre el guix a les parets de les cases dins d’un rectangle de color blanc envoltat d’un marc (d’aquí prové el nom).

Les inscripcions es realitzen mitjançant patrons per pintar lletres, números i fletxes.

Atès que els treballadors que les pintaven eren obrers i no filòlegs, amb el temps els errors es van acumular inevitablement, arribant fins i tot a canviar el sentit de molts nom.

Venecia Diferent_Nizioleto

1 comentari

Filed under Curiositats, Glossari, Història